Jaarstukken

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 mei 2022 zijn zowel de jaarstukken van 2020 als die van 2021 goedgekeurd en vastgesteld. In verband met de coronamaatregelen moest de jaarvergadering in 2021 worden afgelast, zodat nu twee jaren in één keer op de agenda stonden. Jaren waarin niet werd gekoerst, zodat de activiteiten ook beperkt waren. Tijdens de vergadering werden de volgende jaarstukken vastgesteld:

Het conceptverslag van de jaarvergadering van 17 mei 2022 is hier ter inzage en zal voor goedkeuring worden geagendeerd in de jaarvergadering van 2023.

Jaar Notulen Jaarverslag
2021 N.v.t. wegens annulering Jaarvergadering Jaarverslag (concept)
2020 Notulen Jaarvergadering (concept) Jaarverslag (concept)
2019 Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2018 Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2017 Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2016 Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2015 Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2014 Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2013 Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2012 Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2011 Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2010 Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2009 Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2008 Notulen Jaarvergadering Jaarverslag
2007 Notulen Jaarvergadering Jaarverslag